Chronische pijn

Pijn geeft meestal aan dat er iets in het lichaam aan de hand is. Het is als het ware het beschermingsmechanisme van het lichaam. Acute pijn wordt meestal veroorzaakt door weefselschade, bijvoorbeeld door een wond. Na een aantal dagen/weken gaat deze pijn vaak vanzelf weer over. Acute pijn kan echter ook chronische pijn worden. Pijn wordt chronisch genoemd als deze langer dan drie maanden aanwezig is. Over het algemeen is er dan geen directe relatie meer met het oorspronkelijke letsel, want de weefselschade is immers genezen. Pijn wordt beïnvloed door biologische, psychologische en sociale factoren. Deze factoren  hebben samen invloed op het ontstaan van chronische pijn en zijn per persoon verschillend.

Om te begrijpen hoe chronische pijn ontstaat is het belangrijk om te weten hoe het pijnmechanisme werkt. Want als je begrijpt hoe de pijn ontstaat, kun je deze ook gericht aanpakken. Chronische pijn is meestal een gevolg van centrale sensitisatie. Centrale sensitisatie betekent dat het lichaam gevoeliger is geworden voor een bepaalde prikkel, in dit geval pijn. Je kan dit vergelijken met een brandalarm die niet goed is afgesteld. Bij een klein beetje of geen rook kan deze dan al afgaan, terwijl er helemaal geen brand is. Zo kan ook het lichaam bijvoorbeeld een lichte aanraking als pijn gaan registreren, terwijl dit normaal gesproken geen pijn doet. Het pijnmechanisme is als het ware te gevoelig geworden. Het alarmsysteem van de hersenen blijft dus actief om het lichaam te beschermen terwijl er geen schade aanwezig is.

Pijneducatie is dan ook een belangrijk onderdeel van de behandeling van chronische pijn. De fysiotherapeuten van Formupgrade kunnen je helpen de pijn te begrijpen. Daarnaast geven ze advies en handvatten om zelf met de pijn aan de slag te gaan, zodat deze verminderd. Bekijk ook onderstaande video om meer inzicht te krijgen in hoe chronische pijn werkt.

Therapeuten