Tarieven

Wij hebben met alle zorgverzekeringen een rechtstreeks contract afgesloten. Dit houdt in dat je behandeling door ons rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd mits je een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Controleer altijd van tevoren jouw verzekeringsvoorwaarden, de verantwoordelijkheid of jouw behandeling fysiotherapie wel of niet wordt vergoed ligt bij jou.
Aandoeningen die op de chronische lijst fysiotherapie staan worden vanaf de 21e behandeling vergoed uit je basisverzekering. De eerste 20 behandelingen dienen uit je aanvullende verzekering te worden vergoed of zijn (gedeeltelijk) voor eigen kosten indien je niet meer genoeg behandelingen in je aanvullende verzekering hebt. Bij Menzis is dit anders geregeld, bekijk hiervoor de voorwaarden op hun website.

Bij Formupgrade vinden we het belangrijk dat je zo snel mogelijk van je klachten af komt, daarom vind er bij de 1e afspraak altijd een intake plaats gelijk gevolgd door de 1e behandeling.

Onze tarieven zijn in geval je niet aanvullend verzekerd bent of door je behandelingen heen bent:

Fysiotherapie
Zitting fysiotherapie € 42.00
Intake en onderzoek na screening € 60.00
Intake en onderzoek na verwijzing € 60.00
Intake en onderzoek aan huis € 70.00
Zitting fysiotherapie aan huis € 54.00
niet nagekomen afspraak € 42.00

Tarieven zijn opgemaakt per 1-1-2024

Betalingsvoorwaarden:
– De patiënt krijgt een rekening wanneer achteraf blijkt dat
a) hij of zij niet verzekerd is voor behandeling;
b) de zorgverzekeraar niet bereid is de behandelnota’s te betalen.
– Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen uiterlijk 24 uur voorgaand aan die behandeling afgezegd te worden.
– Bij niet tijdig annuleren of niet nakomen van je afspraak kan het bovengenoemde tarief in rekening gebracht. Let op: deze nota kan niet bij uw zorgverzekeraar worden ingediend.
– Behandelingen die vergoed worden door de zorgverzekeraar worden rechtstreeks bij de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.
– Indien de patiënt in verzuim blijft, is de fysiotherapeut gerechtigd derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de patiënt.
– Behandelingen die de patiënt niet ten laste kan laten komen van zijn zorgverzekering of aanvullende verzekering worden rechtstreeks  bij de patiënt in rekening gebracht.

Klachten&geschillen
Bij Formupgrade vinden wij het belangrijk dat, indien je ontevreden bent over de behandeling en/of gang van zaken, je de ruimte hebt om dit te melden. Uiteraard proberen we eerst d.m.v. een gesprek er samen uit te komen. Mocht dit niet lukken kan je als patiënt naar https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling/klachtenregeling/ gaan. Hier staat alle informatie over welke stappen je verder kan volgen.