Revalidatie

Revalidatie richt zich op het herstel bij een tijdelijke of langdurige lichamelijke aandoening/letsel of functionele beperking. Deze problemen zijn ontstaan als gevolg van ziekte, een ongeval, een operatie of een aangeboren aandoening. Tijdens het revalidatietraject ga jij samen met jouw fysiotherapeut actief aan de slag met het herstel. Fysiotherapie kan helpen om weer tot een goede bewegingskwaliteit te komen en de belastbaarheid te verhogen.

Bij fysiotherapie Formupgrade vinden we het belangrijk dat je door revalidatie weer zo zelfstandig mogelijk wordt. Zo ben je minder afhankelijk van zorg (mantelzorg, thuiszorg en professionele zorg). Maar zelfstandigheid betekent bijvoorbeeld ook (maatschappelijke) re-integratie in werk, onderwijs, sport en hobby’s. Uiteindelijk is het doel van jouw revalidatie dat je weer optimaal en zelfstandig kunt functioneren in het dagelijkse leven.

Bij fysiotherapie Formupgrade kunt u onder andere revalideren van:

Therapeuten