U heeft geen verwijzing van een arts nodig wanneer uw indicatie niet op de chronische lijst staat.
Wanneer uw indicatie wel op de chronische lijst staat, spreekt men van chronische fysiotherapie en in dat geval heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.
Indien u twijfelt of uw indicatie chronisch is, kunt u dit tijdens uw eerste afspraak bespreken met uw fysiotherapeut die u hierover verder kan informeren.