Whiplash / nekklachten na een (auto)ongeluk

De term whiplash staat in de medische wereld ter discussie omdat de term geassocieerd wordt met chronische klachten. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mensen die de diagnose whiplash kregen minder snel herstelden dan mensen met dezelfde klachten zonder de diagnose whiplash. Daarom spreken wij liever over nekklachten na een (auto)ongeluk. Deze klachten kunnen ontstaan na een plotselinge voor-achterwaartse beweging van de nek, waarbij het hoofd eerst naar achteren en dan weer naar voren wordt geslingerd. Dit vindt bijvoorbeeld plaats bij een aanrijding van achteren (kop-staart botsing). Er kan dan sprake zijn van een tijdelijke kwetsing van de nekspieren, bindweefsel en/of steunweefsel. Echter worden er vaak geen afwijkingen gevonden bij lichamelijk onderzoek of op een röntgenfoto.  

Klachten die veel voorkomen zijn hoofd- en nekpijn. Andere klachten die kunnen voorkomen zijn: 
– Duizeligheid 
– Stijfheid van de nek en schouders 
– Doof gevoel of tintelingen in de armen 
– Vermoeidheid 
– Vergeetachtigheid en/of moeite met concentreren 
– Stemmingswisselingen 
– Oorsuizen  

De fysiotherapeut kan je helpen om te herstellen van deze klachten. Tijdens de behandeling wordt er samen met je gekeken naar een methode om de pijnklachten zo veel mogelijk te verminderen. De behandeling kan bestaan uit informeren en adviseren, rektechnieken, oefeningen en/of mobiliseren.  

Therapeuten